JUDr. Katarína Macháčková | SPOLU meníme Veľkú Lehôtku, Malú Lehôtku a Hradec
2543
page,page-id-2543,page-child,parent-pageid-2551,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

SPOLU meníme Veľkú Lehôtku, Malú Lehôtku a Hradec

Náš spoločný volebný program pre Veľkú Lehôtku, Malú Lehôtku a Hradec:
• finančná podpora kultúrnych podujatí v Hradci, Malej Lehôtke a Veľkej Lehôtke
• pokračovanie v obnove kultúrnych domov, cintorínov a domov smútku v Hradci, Malej Lehôtke a Veľkej Lehôtke
• pokračovanie v opravách ciest a chodníkov
• spolupráca so štátom pri realizácii opatrení proti zosuvom pôdy

spolu-vo2

Naši kandidáti:

 

Volebný obvod č. V – Veľká Lehôtka

Volíte 1 kandidáta na poslanca.

č. 4 – Juraj Ohradzanský, 56 ročný pracovník údržby verejnej zelene v mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza
Jeho zámerom je pozdvihnúť kultúrny život a priniesť nové možnosti pre aktivity mládeže v mestskej časti Veľká Lehôtka. V poslaneckej práci sa chce zamerať aj na ďalšiu modernizáciu kultúrneho domu a úpravy na cintoríne.

 

Volebný obvod č. VI – Malá Lehôtka

Volíte 1 kandidáta na poslanca.

č. 1 – Katarína Čičmancová, 56 ročná, kultúrna pracovníčka
Aktívne pracuje v Komisii finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi a bytovej rade. Organizuje kultúrne podujatia, zabezpečuje činnosť v kultúrnom dome v Malej Lehôtke a výrazne prispela k jeho modernizácii. Stojí aj za myšlienkou obnovenia Agátového hája.

 

Volebný obvod č. VII – Hradec

Volíte 1 kandidáta na poslanca.

č. 1 – František Krško, 52 ročný, technik telekomunikačných služieb a sietí
Počas štvorročného obdobia vykonávania funkcie poslanca zorganizoval viacero podujatí pre rodiny v mestskej časti Hradec. Inicioval aj viacero dobrovoľníckych akcií na zveľadenie prostredia. V budúcnosti by sa rád podieľal na ďalších projektoch zameraných na modernizáciu infraštruktúry v Hradci.