JUDr. Katarína Macháčková | SPOLU meníme Kopanice
2539
page,page-id-2539,page-child,parent-pageid-2551,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

SPOLU meníme Kopanice

spolu-vo2Volebný obvod č. IV – Kopanice

 

Volíte 5 kandidátov na poslancov.

 

Náš spoločný volebný program pre sídlisko Kopanice:
• vybudovanie pešej zóny na sídlisku Kopanice pri stredisku na Ul. M. Gorkého
• revitalizácia Čerešňového sadu
• pokračovanie v opravách a rekonštrukciách ciest a chodníkov a rozširovanie parkovacích kapacít sídliska Kopanice
• pokračovanie v obnove a rozvoji Centra voľného času

 

Naši kandidáti:

 

Mgr. Viera Dušičková, 65 ročná, dôchodkyňa
Prievidzskej verejnosti je známa svojou prácou v školstve, predovšetkým ako bývala riaditeľka ZŠ na Ulici energetikov. Prostredie a život na sídlisku Kopanice pozná a je jej srdcu blízky, preto sa chce podieľať na jeho zveľaďovaní a riešení problémov. V súčasnosti sa angažuje vo verejnom živote, najmä v práci so seniormi.

 

MUDr. Dušan Magdin, 73 ročný, primár onkológie
Pracuje ako vedúci lekár onkológie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podporuje všetky činnosti na zveľadenie mesta Prievidza, kde žije celý svoj život. Ako člen mestskej rady výrazne prispel pri pripomienkovaní a schvaľovaní investičných a rozvojových projektov v meste Prievidza.

 

Helena Píšová, 63 ročná, predsedníčka denného centra seniorov Sever
Dlhoročne pôsobila v oblasti školstva, predovšetkým v práci s deťmi v centrách voľného času. Je držiteľkou pamätnej plakety J. A. Komenského za vynikajúce výsledky v práci s deťmi a mládežou. V súčasnosti sa podieľa na viacerých činnostiach zameraných na aktívny život seniorov a sociálnu oblasť. Ako poslankyňa by sa chcela zamerať na podporu viacgeneračných projektov a aktivít na spoločné trávenie voľného času detí a seniorov.

 

Vladimír Revický, 63 ročný, predseda olympijského klubu
Od 1993 podniká v oblasti káblovej televízie a interaktívnej siete. Ako prvý na Slovensku realizoval optickú sieť do ktorej umožnil vstup kamerového systému Mestskej polície, pretože má záujem o bezpečnosť mestaa obyvateľov. Vykonáva aj údržbu bytového fondu v oblasti elektroinštalácii a dorozumievacích systémov. Športovej verejnosti je zároveň známy ako predseda Olympijského klubu a výrazne prispel k vybudovaniu galérie olympionikov v meste Prievidza.

 

Katarína Vráblová, 51 ročná, sociálna pracovníčka
Pracuje v neziskovej organizácií Harmónia, ktorá sa zameriava na pomoc opusteným matkám s deťmi a sociálne slabým obyvateľov. Aktívne sa podieľa na viacerých projektoch zameraných na zveľadenie infraštruktúry, životného prostredia a rozvoja možnosti na trávenie aktívneho času majiteľov psov na sídlisku Kopanice. Keďže v minulosti pracovala ako novinárka, pri poslaneckej práci sa zameriava aj na oblasť médií a komunikácie.