JUDr. Katarína Macháčková | SPOLU meníme Nové mesto a Zapotôčky
2534
page,page-id-2534,page-child,parent-pageid-2551,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

SPOLU meníme Nové mesto a Zapotôčky

spolu-vo1Volebný obvod č. III – Nové mesto, Zapotôčky

 

Volíte 6 kandidátov na poslancov.

 

Náš spoločný volebný program pre Nové mesto, Zapotôčky:
• revitalizácia sídliskového vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova
• rozširovanie zelených a rekreačných plôch
• rozširovanie parkovacích kapacít v sídliskových lokalitách
• modernizácia Zariadenia pre seniorov
• rozširovanie zelených a rekreačných plôch, investície do výbehov pre psov

 

Naši kandidáti:

 

č. 1 – Ing. Soňa Babiaková, 66 ročná, dôchodkyňa
Viac ako 30 rokov pôsobila ako stredoškolská učiteľka, neskôr učila v súkromnej autoškole. Ako členka komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia sa sústredila na riešenie dopravnej situácie v Prievidzi. Odborne pripomienkovala napríklad projekty rozširovania parkovacích kapacít v sídliskových lokalitách.

 

č. 2 – Ing. Branislav Bucák, 41 ročný, vedúci športovej haly
Ako predseda komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít participoval na nastavení transparentného systému podpory športu s dôrazom na deti a mládež. Aktívne pomáha športovým klubom pri organizácii športových podujatí v meste. Zároveň výrazne prispel svojimi pripomienkami pri príprave a realizácii projektov modernizácie športovísk a výstavby detských ihrísk v meste Prievidza. Angažuje sa aj v úspešnom basketbalovom klube BC Prievidza.

 

č. 6 – Bc. Viera Ďurčeková, 41 ročná, ekonómka
Celý život prežila v Prievidzi, ktorú má veľmi rada. Ako členka finančnej a majetkovej komisie výrazne prispela k plánovaniu a kontrole realizácie investičných projektov v meste. Je jednou z hlavných iniciátorov vybudovania novej Relax zóny na sídlisku Zapotôčky, v priestoroch bývalej tržnice.

 

č. 15 – Juraj Polák, 39 ročný, spoluzakladateľ a predseda OZ Palčekovia – združenie ľudí nízkeho vzrastu s veľkým srdcom
Zastupuje Slovensko v európskom parlamente v Bruseli na rokovaní o právach ľudí nízkeho vzrastu v EÚ. Po zvolení do mestského zastupiteľstva by sa chcel zamerať na pomoc sociálne znevýhodneným obyvateľom.

 

č. 20 – Mgr. Alojz Vlčko, 35 ročný, vedúci kancelárie primátorky
Podarilo sa mu presadiť mnohé opatrenia, ktoré mesto posunuli výrazne dopredu. Vedie prievidzských skautov, aj oddiel mladších chlapcov – vĺčat. Je šéfredaktorom farského časopisu Bartolomej. Svoje skúsenosti využíva aj ako člen správnej rady neziskových organizácií Charita – dom sv. Vincenta a Harmónia.

 

č. 21 Mgr. Zuzana Vrecková, 49 ročná, učiteľka 1. stupňa MŠ a ZŠ na Ul. P. Dobšinského v Prievidzi
Aktívne sa podieľa na podpore a rozvoji školských aktivít mládeže ako členka komisie pri MsZ. Je držiteľkou plakety J. A. Komenského za vynikajúce výsledky v školstve. V súčasnosti ako poslankyňa MsZ vykonáva občianske obrady.