JUDr. Katarína Macháčková | SPOLU meníme Sídlisko Píly
2530
page,page-id-2530,page-child,parent-pageid-2551,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

SPOLU meníme Sídlisko Píly

spolu-vo2Volebný obvod č. II – Sídlisko Píly

 

Volíte 5 kandidátov na poslancov.

 

Náš spoločný volebný program pre sídlisko Píly:
• obnova ľahkoatletického štadióna v areáli Základnej školy na Ul. S. Chalupku
• dobudovanie oddychovej zóny pozdĺž rieky Handlovka pri bývalom kine Baník
• ďalšie investície do mestského parku a budovania parkovísk
• podpora príchodu nových investorov a aktivít zameraných na tvorbu pracovných
miest vybudovaním Priemyselnej zóny Prievidza Západ II.

 

Naši kandidáti:

 

č. 2 – Helena Dadíková, 65 ročná, pracovníčka pietnych služieb
Dlhoročne sa angažuje v sfére samosprávy, verejnej správy a kultúry. Ako predsedníčka komisie pri MsZ v Prievidzi výrazne prispela k rozvoju školstva a kultúry v meste. Poslaneckými aktivitami sa výrazne podieľa na rozvoji a zachovaní kultúrneho dedičstva sídliska Píly.

 

č. 3 – Ing. Martin Drozd, 35 ročný, správca nemocničného informačného systému Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Spolupracuje na rôznych dobrovoľníckych aktivitách, ako občiansky aktivista organizoval viacero brigád na čistenie a likvidovanie nelegálnych skládok. Odborne sa venuje aj problematike udržateľnej zdravotnej starostlivosti a jej efektívneho financovania.

 

č. 6 – Ing. Ľuboš Jelačič, 52 ročný, správca cintorína
Od roku 1976 hral aktívne basketbal v mládežníckom klube, v ktorom získal tri tituly majstra ČSSR. Ako basketbalista dosiahol významné úspechy aj v seniorskej kariére. Patril k oporám národného reprezentačného tímu. S BC Prievidza sa v roku 1993 stal federálnym majstrom Československa, získal dva tituly majstra Slovenska aj víťazstvo v Superlige. V súčasnosti ako člen komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít podporuje rozvoj mládežníckeho športu v meste Prievidza. Zároveň ako správca cintorína je v súčasnosti oporou pre obyvateľov v ťažkých životných situáciách.

 

č. 16 – Ing. Natália Svítková, 32 ročná, predsedníčka gymnastického klubu
Obyvateľka sídliska Píly, už dlhé roky sa venuje oblasti športu a práce s deťmi a mládežou v gymnastickom klube Elán Prievidza. V tomto klube zároveň vykonáva funkciu predsedníčky klubu. Vo svojom voľnom čase sa zaoberá skrášľovaniu verejných priestranstiev sídliska Píly, čo môžeme vidieť hlavne na aktivitách smerujúcich k čisteniu rieky Handlovky. Ako poslankyňa by sa rada venovala oblasti športu, mládeži a voľnočasovým aktivitám detí a mládeže.

 

č. 18 – Ing. Renáta Úradníčková, 56 ročná, stredoškolská učiteľka
Obľúbená stredoškolská učiteľka pôsobiaca na Obchodnej akadémii v Prievidzi by sa chcela v poslaneckej práci zamerať na rozvoj a modernizáciu školstva v Prievidzi. Aktívne sa venuje práci s mládežou s prepojením na športové aktivity. V budúcnosti by rada priamo presadzovala podnety mladých ľudí v podmienkach samosprávy. Vo voľnom čase sa venuje umeleckým aktivitám. Má záujem pomáhať obyvateľom sídliska Píly v riešení podnetov a jeho zveľadení.