JUDr. Katarína Macháčková | SPOLU meníme Staré mesto, Žabník a Necpaly
2492
page,page-id-2492,page-child,parent-pageid-2551,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

SPOLU meníme Staré mesto, Žabník a Necpaly

spolu-vo1Volebný obvod č. I – Staré mesto, Žabník, Necpaly

 

Volíte 6 kandidátov na poslancov.

 

Náš spoločný volebný program pre Staré mesto, Žabník, Necpaly:
• kompletná rekonštrukcia materskej školy na Ulici M. Mišíka
• pokračovanie v opravách a rekonštrukciách ciest a chodníkov podľa stanoveného plánu obnovy
• rekonštrukcia futbalového štadióna
• rozširovanie parkovacích kapacít v sídliskových lokalitách
• budovanie parkovacích miest a výbehov pre psov v sídliskových lokalitách

 

Naši kandidáti:

 

č. 6 – Mgr. Peter Krško, 50 ročný, pedagóg – hudobník
Pracuje ako pedagóg ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Prievidzskej verejnosti je známy ako zakladateľ a vedúci súboru bicích nástrojov, SUBINA a spoluorganizátor jazzového festivalu FÚZIE. Od roku 2010 aktívne pôsobí v komisiách pri MsZ v Prievidzi. V nasledujúcom období by sa chcel zamerať na dobudovanie a revitalizáciu kultúrnej infraštruktúry v meste Prievidza.

 

č. 8 – Ing. Ján Kuchárik, 37 ročný, lesný inžinier
Dlhoročne pôsobí v oblasti lesníctva aktívne sa angažuje v dobrovoľníckych akciách zameraných na zveľaďovanie životného prostredia. Aplikuje svoje bohaté skúsenosti a odborný prístup na zachovanie a zlepšovanie životného prostredia v okolí.

 

č. 10 – JUDr. Ing. Luboš Maxina, PhD., 53 ročný, zástupca primátorky mesta
Ako súčasný viceprimátor a predseda finančnej a majetkovej komisie výraznou mierou prispel k opatreniam zameraných na zodpovedné čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Aktívne pracoval najmä na príprave najväčších realizovaných investičných akcií ako sú opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov, výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny, vybudovanie podzemných kontajnerov, či opravy škôl a škôlok. Dlhoročne poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov v regionálnej tlači.

 

č. 13 – Roman Murín, 46 ročný, baník
Pracuje v podniku HBP, a.s. so zameraním na elektromechaniku. Prievidzskej verejnosti môže byt známy predovšetkým z prostredia mládežníckeho športu, kde aktívne vystupuje ako predstaviteľ Zápasníckeho klubu Baník Prievidza. Svoje budúce aktivity plánuje zameriavať na bežné problémy obyvateľov a rozvoj mládežníckeho športu.

 

č. 17 – MVDr. Vladimír Petráš, 60 ročný, veterinárny lekár
Od roku 1992 pôsobí ako veterinárny lekár. V orgánoch samosprávy má už viacročné skúsenosti ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi. Angažuje sa predovšetkým na riešení požiadaviek obyvateľov sídliska Žabník.

 

č. 23 – Július Urík, 69 ročný, dôchodca
Aktívne pracuje predovšetkým na riešení pripomienok a požiadaviek obyvateľov ako dlhoročný predseda výboru volebného obvodu č.1. Angažuje sa aj v prostredí mládežníckeho športu, kde podporuje judistický klub. Pravidelne pripravuje tradičné športové a komunitné mestské podujatia vo volebnom obvode. Je držiteľom diamantovej plakety za bezplatné darcovstvo krvi.