JUDr. Katarína Macháčková | Rozhovor – júl 2014
1816
single,single-post,postid-1816,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Rozhovor – júl 2014

slider-machackova-2_cr

11 Aug Rozhovor – júl 2014

Rozhovor s primátorkou mesta na témy, ktoré vás trápia najviac. Čo sa v meste zmenilo a čo by podľa primátorky malo byť v budúcnosti pozmenené?

Pani primátorka, asi najviac trápi ľudí nezamestnanosť v našom meste. Aká je situácia s príchodom ďalšieho investora do priemyselného parku?
Politika zamestnanosti sa dá najlepšie vyriešiť z vládnej úrovne. Samospráva bez pomoci vlády ťažko dokáže dotiahnuť investorov do priemyselného parku. Ako mesto sme limitovaní napríklad zákonom o daniach a podobne. Ale treba povedať aj dobrú správu, že v októbri minulého roka spustila v priemyselnom parku výrobu rakúska spoločnosť RÜBIG. A čo ma osobitne teší, že plánuje svoje investície rozširovať. Žiaľ, investori nechcú akceptovať absenciu vhodného dopravného napojenia Prievidze s krajským mestom Trenčín. Aj preto sme iniciovali petíciu za urýchlené vybudovanie rýchlostnej cesty R2.

Rokujete s nejakými investormi?
S desiatkami investorov. Robíme, čo sa z pozície samosprávy robiť dá.

V minulom roku sa ukázalo, že štát chce podporiť rekonštrukciu futbalového štadióna v Prievidzi. Ako stojí tento projekt?
V roku 2013 odštartoval projekt výstavby, resp. modernizácie futbalových štadiónov, pričom naň vláda schválila dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 4,5 mil. eur, a to každoročne počas 10 kalendárnych rokov. Samotný projekt ale nestojí na tom, že začneme s prestavbou štadióna ihneď. Na našom štadióne sa v nedávnej minulosti rekonštruovalo osvetlenie, tribúny, trávnik, teda všetko to, čo vládny projekt plánuje modernizovať. Sme pripravení rokovať a čakáme na ďalšie kroky zo strany Slovenského futbalového zväzu. A treba počítať s tým, že nejde o plne hradené projekty. Ak sa mesto rozhodne pre modernizáciu štadióna, bude musieť vyčleniť financie aj zo svojich zdrojov. Jedná sa totiž len o dofinancovanie.

Pani primátorka, obyvatelia Prievidze sa pýtajú, prečo ste iba šetrili a škrtili verejnými financiami a dobré veci realizujete a budujete až v tomto roku.
Ak by sme nemuseli vynakladať dvojročné úsilie, aby sme odvrátili Prievidzu od nútenej správy, potom by sme dobré veci budovali už v roku 2011. My sme však mestskú pokladnicu zdedili prázdnu, a z prázdnej špajzy hostinu nenavaríte. Viete, nám padajú stropy na budovách materských škôl, teda okrem dlhu voči bankám máme aj značný investičný dlh. Investície, ktoré mali byť urobené už pred desaťročím, stále zrealizované nie sú. S tým všetkým musíme zápasiť. Ale myslím, že po dvojročnom šetrení sa nám podarilo spustiť významné investičné akcie už v roku 2013. Za všetky spomeniem opravu kultúrnych domov v prímestských častiach, rekonštrukcie chodníkov a ciest, výstavbu detských ihrísk, parkovísk a rekonštrukcie našich športových stánkov.

Ale predsa, nie je to iba predvolebné rozhadzovanie peňazí? V iných mestách boli opravy ciest realizované už pred rokmi.
Ak vám padne strop na budove materskej školy, potom nazývate investície do opráv budov v materských a základných školách predvolebným rozhadzovaním peňazí? Veď my našimi investíciami hasíme iba to, čo malo byť hotové pred desiatkami rokov. Na starom sídlisku máme cesty, ktoré neboli opravované 54 rokov. V prímestskej časti Hradec je cesta, ktorá nemá asfaltový koberec, iba povrch z utlačených kameňov. Pýtam sa, toto je stav ciest, ktorý zodpovedá 21. storočiu v okresnom meste? Podľa mňa nie. Žiaľ, v iných mestách, ktoré spomínate, mali asi väčšie šťastie na lepšie hospodáriaceho predchodcu. Oni nevedia, čo je to strach z nútenej správy spôsobený neprimeranou úverovou zadĺženosťou.

Prečo ste dopustili, aby zamestnanci z TEZAS-u boli prepustení? Prečo ste radšej nezmenili nevýhodnú zmluvu, ľudia aspoň mali prácu.
K TEZAS-u sa ja vracať nechcem a nebudem. Porušovanie zmluvných vzťahov vo veciach dôležitých obecných služieb som nemohla ďalej tolerovať. A nerozhodla som sama. Rozhodlo väčšinovým hlasovaním zastupiteľstvo.

Pýtam sa na túto tému, pretože je uhorková sezóna.
Viete, keby toto vedenie mesta urobilo za svojho pôsobenia niečo zlé alebo nejaký prešľap, čo i len menší, resp. akýkoľvek nevýhodný krok pre Prievidžanov, verte mi, nemali by ste uhorkovú sezónu. Písali by ste o sto šesť a rozmazávali naše prešľapy. (smiech)
K TEZAS-u už len toľko, že všetci jeho zamestnanci, ktorí mali záujem, prešli pod mestské spoločnosti. Tak to bolo aj v prípade správy cintorínov či v prípade spoločnosti, ktorá nám vyváža odpad. Kto chcel, prácu dostal. Do našich spoločností prešli takmer všetci zamestnanci a teraz majú platové podmienky omnoho lepšie. Ďakujem všetkým, ktorí prešli do SMMP, TSMPD, resp. do zmluvnej spoločnosti T+T. Aj tým z útulku pre psov, ktorí boli zamestnancami TEZAS-u a teraz sú zamestnanci mesta. Svoju profesionalitu využívajú v útulku aj naďalej a je k dobru pre nás všetkých.

Pani primátorka, a čo ďalej s projektom TITANIK, veď tá stavba nám hyzdí centrum od roku 1978?
Treba zdôrazniť zásadnú vec, že TITANIK je v rukách súkromného vlastníka. Tento majetok mesto predalo ešte v predchádzajúcich obdobiach, preto nemožme zasahovať do jeho ďalšej realizácie.

Nejde o mestskú stavbu?
Nie. Už viac ako desaťročie je to súkromný majetok. A nielen stavba. Mesto za primátorovania jedného z mojich predchodcov odpredalo súkromnej firme pozemky v okolí TITANIK-u, na ktorých dnes prevádzkuje platené parkovisko súkromná firma. Škoda, že sa tieto nehnuteľnosti odpredali ako nepotrebné, veď sú to pozemky priamo v centre mesta. My sme tento esteticky zdevastovaný priestor zdedili a musíme sa s ním vyrovnať. Naše rozhodnutia sú aj v tejto veci založené na odbornom prístupe a hodnotíme ich kladne.

To, že „rozhodnutia sú už založené na odbornom prístupe a hodnotíme ich kladne“, ale môže povedať každý politik.
Môže, ale naše rozhodnutia hodnotilo na prelome rokov 2011 a 2012 napríklad aj Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR). V jeho hodnotení sme skončili na prvom mieste. Centrum je pritom zložené z ekonómov, odborníkov na samosprávu, ekonomických analytikov, podnikateľov, zástupcov akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií. Teda ide o pohľad odborníkov. A naše opatrenia boli v danom čase hodnotené týmito odborníkmi ako správne, profesionálne a odborné. Takže naša argumentácia a tvrdenie vychádza z odborných hodnotení. A okrem CPHR nám napríklad aj medzinárodná agentúra MOODY´S zvýšila rating na stabilný. To sú výsledky a dôkazy, o ktorých nemožno pochybovať.

– sat.-