JUDr. Katarína Macháčková | NDS si k budovaniu R2 objednala štúdiu za státisíce. Rok ju odmieta sprístupniť samospráve
2391
single,single-post,postid-2391,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

NDS si k budovaniu R2 objednala štúdiu za státisíce. Rok ju odmieta sprístupniť samospráve

r2_vystavba_urychlenie_QjbnK

30 Aug NDS si k budovaniu R2 objednala štúdiu za státisíce. Rok ju odmieta sprístupniť samospráve

Štúdiu realizovateľnosti budovania R2 v Trenčianskom kraji, ktorú si objednala Národná diaľničná spoločnosť za viac ako 219 tisíc eur, už viac ako rok štátna firma odmieta sprístupniť prievidzskej samospráve. NDS tvrdí, že to neprichádza do úvahy.
Poslankyňa NRSR Katarína Macháčková v minulosti aktívne poukazovala na neustále posúvanie termínov budovania rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Novákmi. V roku 2013 primátorka Prievidze spolu s poslancami mestského zastupiteľstva v Prievidzi zorganizovala petíciu za jej urýchlené budovanie, ktorú podporilo svojimi podpismi viac ako 16 500 osôb.

V máji 2015 Národná diaľničná spoločnosť poskytla obci Dolné Vestenice svoje stanovisko k termínu výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Pravotice – Dolné Vestenice. V ňom sa uvádzalo, že zo záverov a odporúčaní štúdie realizovateľnosti pri zohľadnení dopravnoinžinierskej analýzy vyplýva, že budovanie rýchlostnej cesty R2 v úseku Pravotice – Dolné Vestenice bude potrebné znova posúdiť a prehodnotiť po roku 2035.

O štúdiu žiadali pred rokom
Primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková, sa preto chcela oboznámiť so závermi a odporúčaniami štúdie, na základe ktorých sa má opäť prehodnocovať budovanie tohto úseku R2. Už v júli 2015 požiadala Národnú diaľničnú spoločnosť o poskytnutie predmetnej štúdie. NDS vedúcemu kancelárie primátorky odpovedala na žiadosť podľa infozákona nesprístupnením informácie s odvolaním sa na licenčné ustanovenia zmluvy. „Podľa zmluvy na vypracovanie štúdie je však NDS oprávnená štúdiu poskytnúť orgánom a organizáciám samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. O poskytnutie štúdie preto 15. júla 2015 opäť požiadalo mesto Prievidza. Odpoveďou na toto podanie bola výzva na doplnenie žiadosti na preukázanie všeobecného verejného záujmu,“ hovorí Katarína Macháčková.

Doručili len grafické podklady
Mesto v odpovedi uviedlo tri konkrétne úlohy, na ktorých plnenie využijú jeho orgány štúdiu vo všeobecnom verejnom záujme. Následne dostalo informáciu, že si NDS žiada súhlas od zhotoviteľa. V ďalšej korešpondencii sa zas NDS odvolala na to, že mesto Prievidza nie je v zozname dotknutých obcí a katastrálnych území a poskytla informácie o inom plánovanom úseku. Po zopakovaní požiadavky po viac ako roku, 21. júla 2016, NDS mestu Prievidza doručila svoje zatiaľ posledné stanovisko. Mestu Prievidza poskytla len grafické podklady požadovanej štúdie Križovatka D1 – Nováky na CD a informovala, že poskytnutie celej štúdie neprichádza do úvahy. Pritom podľa zmluvy mal zhotoviteľ dodať na CD alebo DVD aj celú štúdiu.

Vyberajú si, čo poskytnú, a čo nie
„Som veľmi sklamaná z postoja NDS. Na nás ako politikov v regiónoch sa občania obracajú s dôverou a požadujú informácie o stave budovania strategickej dopravnej infraštruktúry. Pred vyše rokom sme dostali odpoveď, že podľa štúdie je potrebné znova posúdiť a prehodnotiť budovanie cesty R2 po roku 2035. Bola to pre nás šokujúca správa. Chceme si preto preštudovať štúdiu, na ktorú sa odvolávajú. Stála viac ako 200 tisíc eur z verejných zdrojov. Rok nám ju odmietajú poskytnúť s rôznorodými výhovorkami,“ vysvetľuje poslankyňa NR SR Katarína Macháčková.

Macháčková je presvedčená o tom, že umožnenie orgánom samosprávy oboznámiť sa so štúdiou je vo všeobecnom verejnom záujme aj v súlade s licenčnými podmienkami zmluvy. „NDS sa však rozhodla selektovať, čo nám poskytne, a čo nie. Grafické podklady nám doručili, text a analýzy už nie. Na objasnenie máme komunikovať s určeným úradníkom, akoby sme neboli schopní čítať s porozumením. Pritom práve v analytickej časti štúdie by sme mali nájsť zdôvodnenie, prečo máme na cestu čakať doslova ďalšie desaťročia. Rozhodla som sa, že to tak nenechám a o tomto probléme budem informovať generálneho riaditeľa NDS Róberta Auxta. Samozrejme, po očakávaných zmenách v tejto veci oslovím aj nového ministra dopravy, prípadne nové vedenie NDS. Verím, že zvíťazí zdravý rozum a štúdia nám napokon bude bez zbytočného odkladu poskytnutá,“ uzatvára.