JUDr. Katarína Macháčková | Moje ciele
762
page,page-id-762,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.3,vc_responsive

Moje ciele

Splnené sľuby menia Prievidzu. To je slogan, s ktorým sa budem uchádzať o dôveru Prievidžanov v komunálnych voľbách 2014, pretože naše sľuby spred štyroch rokov ju zmenili. Po tom ako sme museli zápasiť s rekordne vysokou úverovou zadlženosťou, sme postupne tvorili krajšie mesto.


Toto boli ciele, ktoré sme si s mojim tímom stanovili pred komunálnymi voľbami v r. 2010. Aj napriek zlej finančnej situácii sa nám podarilo zrealizovať skoro všetky.


 • Zastavenie zadlžovania mesta. smallYes_check.svg
 • Nákup tovaru a služieb prostredníctvom elektronického aukčného domu, t.j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni prístupné informácie o výzve, priebehu, aktuálnych a uzavretých výberových konaniach, sprístupnenie obsahu obchodných zmlúv a faktúr. smallYes_check.svg
 • Kompletný balík protikorupčných opatrení, ktorý zabezpečí, že bude mesto Prievidza nakupovať, predávať, prenajímať, platiť faktúry a prijímať nových zamestnancov transparentným spôsobom. smallYes_check.svg
 • Oživenie priemyselného parku a prehodnotenie zmluvných vzťahov mesta, prostredníctvom ktorých sa pre mesto zabezpečujú služby a verejnoprospešné činnosti. smallYes_check.svg
 • Racionalizácia počtu zamestnancov MsÚ a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. smallYes_check.svg
 • Elektronizácia služieb mesta Prievidza. smallYes_check.svg
 • Podpora projektov na čerpanie fondov EÚ. smallYes_check.svg
 • Zastavenie nekoncepčnej výstavby v meste a podpora výstavby nájomných bytov. smallYes_check.svg
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, zriadenie, resp. vybudovanie ďalších parkovacích miest. smallYes_check.svg
 • Budovanie čo najväčšieho počtu detských ihrísk bez ekonomicky zaťažujúcich prvkov. smallYes_check.svg
 • Rekonštrukcia fontány na Námestí slobody. smallYes_check.svg
 • Rekonštrukcia Námestia J.C. Hronského pred hotelom Magura. smallYes_check.svg
 • Rekonštrukcia Domu kultúry v Hradci. smallYes_check.svg
 • Zlepšenie životného prostredia a skrášlenie mesta svojpomocnými aktivitami obyvateľov mesta podporenými samosprávou. smallYes_check.svg
 • Lobing vo veci realizácie diaľničného napájača pre spojenie hornej Nitry s diaľnicou R2. smallYes_check.svg
 • Koncepčné riešenie podpory športu v Prievidzi. smallYes_check.svg
 • Prioritná podpora mládežníckeho športu. smallYes_check.svg
 • Vybudovanie trasy pre cyklistov a korčuliarov. smallYes_check.svg
 • Racionálne financovanie škôl, školských zariadení a zariadení pre voľnočasové aktivity všetkých typov a druhov. smallYes_check.svg
 • Podpora kultúrnych aktivít všetkých vekových skupín v závislosti od kvality a trvalá ochrana kultúrneho dedičstva. smallYes_check.svg
 • Vytvorenie podmienok pre sprístupňovanie tvorby profesionálnych a amatérskych výtvarníkov aj prostredníctvom mestskej galérie. smallYes_check.svg
 • Oživenie centra mesta, kde by sa prezentovali najmä domáci umelci, športovci a ostaní obyvatelia mesta. smallYes_check.svg
 • Zriadenie Rady seniorov a Rady mladých, ktoré budú pôsobiť ako poradný orgán primátorky mesta. smallYes_check.svg
 • Zrealizovanie výstavby domova sociálnych služieb na Ul. S. Chalupku z nevyužitých pavilónov základnej školy.
 • Primeraná podpora denných zariadení pre seniorov na základe aktívneho zapojenia seniorov. smallYes_check.svg
 • Zabezpečenie sociálnych funkcií samosprávy v pomoci tým, ktorí sú na pomoc odkázaní. smallYes_check.svg
 • Posilnenie výchovnej funkcie mestskej polície nad represívnou funkciou vyberania pokút. smallYes_check.svg
 • Ochrana majetku obyvateľov mesta prostredníctvom mestskej polície. smallYes_check.svgČo ešte nie je hotové

 

 • Rekonštrukcia fontány na Námestí slobody.
 • Fontána má byť vybudovaná v horizonte niekoľkých mesiacov, najneskôr začiatkom roka 2015. Na mieste starej fontány vzniklo malé pódium, ktoré sa používa pri organizácii menších podujatí na Námestí slobody.
 • Rekonštrukcia Námestia J.C. Hronského pred hotelom Magura.
 • Úspešne sme sa uchádzali o peniaze z eurofondov. Projekt je schválený a rekonštrukciu dodávateľ zrealizuje do polovice r. 2015. Viac informácií o projekte nájdete v tomto článku.

Takto má vyzerať revitalizované Námestie J. C. Hronského.


Čo sme nezrealizovali

 

  • Zrealizovanie výstavby domova sociálnych služieb na Ul. S. Chalupku z nevyužitých pavilónov základnej školy.
   Argumentom, pre ktorý sme zatiaľ túto investíciu nerealizovali sú neustále zmeny v systéme financovania sociálnych služieb. Z dlhodobého pohľadu je plánovanie v tejto oblasti veľmi náročné, pretože podmienky sa menia veľmi často. Treba tiež zdôrazniť, že bolo otvorené nové zariadenie tohto typu v Handlovej a tiež to, že kapacita našich súčasných zariadení v meste Prievidza zatiaľ postačuje.